Otrzymane dofinansowania

Norway Grants

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Projekt pn.: „Opracowanie i wprowadzenie na rynek 4 nowych produktów o właściwościach prozdrowotnych, przeznaczonych dla osób starszych” jest współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w ramach Funduszy Norweskich i EOG i korzysta z dofinansowania o wartości: 119 550,00 euro otrzymanego od Norwegii.

Go to brand

GLOBAL STRATEG CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Wzrost konkurencyjności firmy GLOBAL STRATEG CONSULTING Sp. z o. o. poprzez udział w branżowym programie promocji Polskie Specjalności Żywnościowe.

Foodexpo Vietnam 2022

Udział w targach Foodexpo Vietnam 2022 w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Przewiń do góry
Skip to content