Norway Grants

Projekt pn.: „Opracowanie i wprowadzenie na rynek 4 nowych produktów o właściwościach prozdrowotnych, przeznaczonych dla osób starszych” jest współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w ramach Funduszy Norweskich i EOG i korzysta z dofinansowania otrzymanego od Norwegii.

Wartość dofinansowania projektu: 119 522,22 EUR
Całkowita wartość projektu: 898 269,00 PLN

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Cel projektu

Niniejszy projekt ma na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorcy poprzez realizację działań prowadzących do opracowania i wprowadzenia na rynek nowych produktów żywnościowych opartych o nowoczesne technologie, które poprawią jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa. Projekt będzie się również przyczyniał do rozwoju działalności gospodarczej Wnioskodawcy, a w szczególności wzrostu przychodów, zysku oraz zatrudnienia.

Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie na rynek 4 nowych produktów żywnościowych o właściwościach prozdrowotnych, opartych o nowoczesne technologie i rozwiązania, które poprawią jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa, w szczególności będą odpowiadać na potrzeby i poprawę jakości życia osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Uzyskane efekty

Projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Obecnie prowadzona jest pierwsza produkcja nowych produktów oraz rozmowy z potencjalnymi kontrahentami.

Osiągnięcia

Nagrody za innowacje roku na targach:
Sial Paris 2022
Gulfood Dubaj 2023
PLMA Amsterdam 2023

Rezultaty

W wyniku realizacji projektu opracowano receptury 4 nowych wyrobów z gamy Kawa dla Seniora
OPRACOWANO PRODUKTY:

  1. Kawa senior osteoporoza- Colagen
  2. Kawa senior odporność/antyrakowa- Colostrum
  3. Kawa senior cukrzyca- Morwa Biała
  4. Kawa senior metabolizm /proszek lniany

ZAKUPIONO ŚRODKI TRWAŁE:
    - maszyna do napełniania kawy instant do opakowań typu PUSZKA

OPRACOWANO OPAKOWANIA:
    - opakowania typu PUSZKA

Przewiń do góry
Skip to content